Reference

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

KUNST, s.r.o. Hranice

Děkujeme za profesionálně provedená školení a zpětnou vazbu z nich. Myslím, že školení byla hned v několika ohledech smysluplná pro každého z účastníků.

Ing. Hana Žitníková, MBA

Teplárny Brno, a. s.

Seminář vedený paní Olgou shledali naši zaměstnanci jako velice přínosný a zajímavý, a to zejména díky osobnímu přístupu paní lektorky, poutavému výkladu a praktickým příkladům. I přes různorodou skladbu účastníků dokázala paní Olga zaujmout všechny bez rozdílu a díky její empatii se otevřeli i ti, kteří doposud na seminářích vstupovali do společné diskuze jen výjimečně..

Semináře s námi zažilo už 126 účastníků.